Choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

  • Choroby układu oddechowego: Chemiczne zapalenie płuc, Niewydolność oddechowa, Ostry nieżyt oskrzeli, Pierwotne nadciśnienie płucne, Przewlekły nieżyt oskrzeli, Ropień płuc, Ropniak opłucnej, Zwłóknienie klatki piersiowej.
  • Choroby układu krwionośnego: Bakteryjne zapalenie wsierdzia, Blok odnogi pęczka Hissa, Blok zatokowo przedsionkowy, Częstoskurcz napadowy, Częstoskurcz przedsionkowy, Dekstrokardia, Dystonia nerwowo - krążeniowa - Nerwica serca - Zespół Da Costy, Kardiomiopatie, Miażdżyca tętnic, Migotanie i trzepotanie komór, Migotanie przedsionków, Niedomykalność zastawki aorty, Niedomykalność zastawki dwudzielnej, Niedomykalność zastawki trójdzielnej, Niemiarowość zatokowa bezładna (zupełna), Ostre zapalenie osierdzia, Ostry zespół płucno - sercowy, Przetrwały przewód tętniczy Botalla, Przewlekły zespół płucno sercowy, Rozkojarzenie przedsionkowo - komorowe, Rytm parasystoliczny, Skurcze przedwczesne pozazatokowe, Trzepotanie przedsionków, Ubytek w przegrodzie międzykomorowej, Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, Wady serca wrodzone z sinicą, Wrodzone zwężenie tętnicy płucnej, Zahamowanie zatokowe, Zapalenia mięśnia sercowego, Zawał serca, Zespół chorego węzła zatokowego, Zespół Ebsteina, Zespół preekscytacji, Zespół zatoki szyjnej, Zespół żołądkowo - sercowy Roemhölda, Zwężenie cieśni tętnicy głównej, Zwężenie lewego ujścia tętniczego, Zwężenie lewego ujścia żylnego.
  • Choroby układu pokarmowego: Bezoar, Choroba Leśniowskiego-Crohna, Choroba trzewna, Choroba Whipplea, Gastroenteropatia wysiękowa, Gruźlica jelit, Gruźlicze zapalenie otrzewnej, Hiperbilirubinemie, Jelito drażliwe, Kamica trzustki, Zaburzenia wchłaniania, Zaparcie nawykowe.
  • Choroby alergiczne: Alergia na leki, Astma oskrzelowa, Choroba posurowicza, Nieżyt pyłkowy, katar sienny, gorączka sienna, Obrzęk naczynioruchowy Qunickego, Wstrzšs anafilaktyczny.
  • Choroby tkanki łącznej: Guzkowe zapalenie tętnic, Toczeń rumieńcowaty przedni, Twardzina układowa, Zapalenie skórno-mięśniowe.
  • Endokrynologia: Akromegalia, Ginekomastia, Hiperaldosteronizm pierwotny, Hiperaldosteronizm wtórny, Hipoaldosteronizm, Hipogonadyzm pierwotny i wtórny, Karłowatość przysadkowa, Moczówka prosta, Nadmiar hormonu antydiuretycznego, Nadmierne wydzielanie prolaktyny, Niedoczynność przysadki i Zespół Sheehana, Niedoczynność tarczycy, Ostra niewydolność kory nadnerczy, Podostre zapalenie tarczycy, Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc, Wole guzkowe, Wole limfocytarne - Choroba Hashimoto, Wole miąższowe proste, Wole Riedela, Zespół Klinefeltera, Zespół Turnera.