lek. stom. Dominik Tomasik

Spec. chirurg stomatolog. Implantolog.

Swoją przyszłość od zawsze wiązałem ze studiami medycznymi. Dlatego już w szkole średniej bez wahania wybrałem profil kształcenia biologiczno-chemiczny, który umożliwiał mi pogłębienie wiedzy z przedmiotów kierunkowych i zdanie egzaminów wstępnych na wymarzone studia. Liceum Ogólnokształcące w Puławach ukończyłem z wyróżnieniem w roku 1995. W latach 1995-2000 studiowałem na Akademii Medycznej w Warszawie. Kiedy podczas studiów rozpocząłem zajęcia praktyczne z pacjentami, wiedziałem, że dokonałem właściwego wyboru. Pasjonowała mnie ta praca. Odpowiadała ona moim cechom charakteru i mojej osobowości.

Chwalono mnie za dokładność, zdolności manualne, wytrwałość i pracowitość. Po ukończeniu studiów, rozpocząłem staż podyplomowy w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie. Pod czujnym okiem specjalistów pogłębiałem swoją wiedzę stomatologiczną i nabywałem doświadczenia w pracy.

Po ukończeniu stażu zostałem przyjęty z pierwszym wynikiem na szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w prestiżowej II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej kierowanej przez wieloletniego rektora Akademii Medycznej w Warszawie Prof. J. Piekarczyka.

Pracuję jako chirurg twarzowo-szczękowy w kilku szpitalach w Warszawie, Kielcach i Grodzisku Mazowieckim.

ZAINTERESOWANIA:

Z dziedziny stomatologii interesuje mnie chirurgia, a w szczególności implantologia i sterowana regeneracja kości i tkanek przyzębia oraz chirurgia ortognatyczna i rekonstrukcyjna.

Oprócz działalności zawodowej i naukowej, pasjonuje mnie motoryzacja i sztuka współczesna.