REDUKCJA ROZSTĘPÓW

Laserowe usuwanie rozstępów jest możliwe przy użyciu wiązki świetlnej o różnej sile i różnym czasie, inicjując proces naturalnej regeneracji, co wiąże się z wytworzeniem, zdrowej tkanki wypełniającej kolumny uszkodzone przez koagulację.