lek. stom. Katarzyna Strzelczyk

Spec. Chirurg Stomatolog

Nazywam się Katarzyna Strzelczyk.

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Lublinie na kierunku lekarsko – dentystycznym, gdzie również ukończyłam specjalizację w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Współpracuję z Pro Family Med. Na co dzień pracuję w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Moje pozazawodowe hobby to żeglarstwo i motoryzacja.